Privaatsussätted

ANDMEKAITSE

Sihtasutus Lutreola tunnustab vajadust kaitsta teilt kogutavaid andmeid ja tagada nende andmete turvalisus. Andmekaitse poliitika eesmärk on teavitada teid sellest, kuidas me käitleme teilt meie kodulehe külastamisel saadud andmeid.

Andmete kasutamine ja kogumine

Lutreola veebipoodi  külastades võidakse teilt küsida teatud liiki isikuandmeid. Me säilitame teie poolt meie kodulehe kaudu või muul moel edastatud andmeid. Me kasutame neid andmeid, sh. nime, e-posti või postiaadressi, telefoninumbrit, aadressi vaid:

  • klientide avalduste käsitlemine
  • tellimuste käsitlemine
  • Kasutajate tagasiside ja küsitluste vastused, et parendada meie tooteid

Kolmandad isikud

Me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Vajaduse korral võime neid andmeid jagada järgmiste kolmandate isikutega:

  • Riigiasutused, politsei- või muud regulatiivorganid õigusaktidega ettenähtud turvalisus- ja regulatiivnõuete täitmiseks.

Volitatud töötlejad

Sihtasutus Lutreola on isikuandmete vastutav töötleja, Sihtasutus Lutreola edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Internetiküsitlused

Kui SA Lutreola korraldab interneti teel küsitlusi, võime paluda teil vabatahtlikult esitada rahvastikuandmeid. Kõiki vastuseid kasutatakse ainult ettevõttesiseses turundustöös ja statistika koostamisel ning neid hoitakse salajas.

Lingid kodulehel

SA Lutreola võib kasutada vajadusel linke teistele kodulehtedele. Ehkki me usume, et viidatud kodulehed on vastavuses seadusandlusega, ei vastuta me kolmandate isikute kodulehtede sisu, funktsioonide ega reeglite eest. Me ei vastuta ka teiste kodulehtede andmekaitset puudutavate teadete ega tavade eest.

Juurdepääs isikuandmetele

Juurdepääs kogutud isikuandmetele on ainult isikutel, kes vajavad seda seoses SA Lutreola veebipoe toimimiseks vajalike ülesannete täitmisega.  Võite nõuda ebatäpsete andmete parandamist. Kõik nõudmised tuleb esitada kirjalikult aadressil:

support@lutreola.eu